Juridisk rådgivning – Varför det är viktigt med avtal

Att ta juridisk rådgivning kan vara smart när det kommer till jobbiga klausuler, t.ex. när man blir sambos, vid en bortgång av en närstående eller vid en skilsmässa. Genom att skriva någon form av avtal så blir det heller inga konstigheter till vem som äger vad eller hur saker och ting ska delas upp eller hur pengar ska fördelas. Med hjälp av juridisk rådgivning kan du/ni få hjälp med att skriva ett juridiska avtal.

Skulle den ena parter inte hålla det som är lovat eller avtalat om så handlar det om att ena parten bryter avtalet och då blir det ett s.k. kontraktsbrott. Den som bryter mot avtalet måste bevisa att det orsakats av den andra partens allvarliga avtalsbrott. Den som bryter mot avtalet men inte kan bevisa detta måste kompensera den andra parten för de förluster som uppkommit och i vissa fall också bör kompensera för utebliven vinst.

Vilka är RiVe Juridiska Byrå?

RiVe Juridiska Byrå är Sveriges största arbetsrättsbyrå och specialiserar sig inom arbetsrätt. RiVe erbjuder utbildning i arbetsrätt. Förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare är inte alltid enkla att lyckas. Det finns vanligtvis många saker att tänka på och många saker att tänka på. Det här är väldigt viktigt. Om du slutar vara överens är det mycket viktigt att ha dina egna rättigheter. Bland annat kan detta ha att göra med vad du lagligen får göra och inte kan göra.

De flesta människor förstår inte rätten till uppsägning. Arbetsrätten gäller regler för arbetsvillkor. Det kan till exempel vara förhållandet mellan en anställd och en arbetsgivare. Arbetsrätten omfattar två delar: individen och kollektivet. Den personliga arbetsrätten gäller för förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, ta LAS (lagen om anställningsskydd) som ett exempel. Kollektiva arbetslagar gäller vanligtvis för kollektivavtal.

Lämna ett svar