Skandal i Hedemora styrs upp av RiVe

RiVe Juridiska Byrå är en specialistbyrå i arbetsrätt och deras jurister är specialister med inriktning på enskilda yrkesbranscher. De företräder privatpersoner, företag och myndigheter med sin expertis i arbetsrätt och unika branschkännedom. Förutom att hjälpa till vid förhandlingar och omorganisation i diverse företag så erbjuder RiVe utbildning inom arbetsrätt. Som Sveriges största arbetsrättsbyrå så kan man med säkerhet säga att dem kan arbetsrätt.

För drygt ett år sedan så inträffade en Lex Sarah-skandal. Händelsen ägde rum i Hedemora där två socialsekreterare avskedades för att ha rapporterat allvarliga brister i kommunens arbetssätt. De två anställda socialsekreterarna skulle leda arbetet med en ny enhet i Hedemora kommun. Enheten skulle specialisera sig på hedersrelaterat våld efter att kommunen hade uppmärksammat en kraftig ökning av dessa typer av ärenden. Efter att en av socialsekreterarna fick nys om ett ärende som handlade om en pojke där pojken regelbundet blivit utsatt för våld i hemmet av sina föräldrar. Detta togs sedan upp med förvaltningschefen som personligen var chef för hedersvåldsavdelningen. Det var inte förens händelse nummer två inträffar, där en tolk som anställts av kommunen försökte få fram hemlig information från en kvinna som hade skyddad identitet. Detta var händelsen som fick dem båda socialsekreterarna få nog och beslöt sig då göra en Lex Sarah-anmälan. En anmälan som sedan kommer att hamna hos RiVe som driver detta vidare för att sedan vinna i rätten.

Resultatet blev skadestånd för dem båda socialsekreterarna och Hedemora kommun fick betala ut ett skadestånd på totalt 3 miljoner svenska kronor till dem inblandade.

Lämna ett svar