Vad är OVK? – Allt du behöver veta

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och det är en årlig besiktning av ventilationssystemet i din fastighet. Det är obligatoriskt enligt lagen för bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och fastighetsägare. OVK är en viktig årlig besiktning för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och uppfyller alla lagkrav. Så, vad är OVK och varför är den så viktig? Läs vidare för att få svar på dina frågor.

OVK är en besiktning som utförs med hjälp av en OVK-besiktningsman som är utbildad att utföra besiktningen. Den här besiktningen krävs för att upptäcka eventuella brister i ventilationsanläggningen. Det kan inkludera allt från luftflödesmätning till brandskyddskontroll och bullernivåer. Syftet med OVK är att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska, för att främja en bra inomhusluft och tryggt boendemiljö.

OVK-besiktningen är en årlig process som genomförs i enlighet med gällande lagstiftning. Detta för att skydda bostadsrättsinnehavare och hyresgäster mot ventilationsproblem. En ventilationsanläggning som inte fungerar som den ska kan orsaka sjukdomar och allergier, och därför är det mycket viktigt att säkerställa att ventilationen fungerar korrekt.

I samband med besiktningen registreras eventuella brister och fel som sedan måste åtgärdas enligt gällande lagstiftning. Det är den ansvariga fastighetsägaren/driften och inte besiktningsmannen som ansvarar för att eventuella brister och fel åtgärdas. Besiktningsmannen är anställd för att upptäcka fel och brister, inte för att åtgärda dem.

OVK är en årlig besiktning av ventilationssystemet i din fastighet för att säkerställa att systemet fungerar korrekt. Det är en obligatorisk besiktning för bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och fastighetsägare, och syftet med besiktningen är att främja en bra inomhusluft och tryggt boendemiljö. Det är viktigt att välja en kvalificerad och godkänd OVK-besiktningsman för att säkerställa att OVK besiktning utförs korrekt. Genom att genomföra OVK besiktning säkerställer man att ventilationen fungerar som den ska, och detta är avgörande för en hälsosam och säker boendemiljö. Så, boka in en OVK-besiktning idag och säkerställ att ditt ventilationssystem fungerar korrekt.