Vad är en besiktning och vem utför den?

En besiktning, eller husbesiktning, görs oftast i samband med flytt eller nybyggnationer. Man går då igenom hela fastigheten för att se om man hittar defekter eller något som man behöver göra något åt.

Den första husbesiktningen skapar en översikt över huset. Detta är en så kallad visuell inspektion. Detta innebär att testaren kommer att kontrollera allt i huset med syn, lukt och hörsel. Exempel på saker som behöver studeras är fasader, tak, väggar, vindar, grundläggande strukturer, våtmarker, kök och fönster.

Om strukturerna i ditt hem riskerar fuktskador bör du öppna dem för att se om det finns några problem. Detta görs vanligtvis på ett eller annat sätt av den drabbade anläggningen. Vissa gör detta test i början, medan andra bara gör det när det är nödvändigt att bedöma de risker som observerats i den första fasen. Kontrollera inspektörens uppdragsavtal för att se vad som ingår i inspektören.

De flesta vidarebosättningsinspektioner täcker inte hela inspektionsskyldigheten. Viktiga funktioner som ofta förbises vid inspektion är ventilation, el, separat dränering och murverk. Här kan du behöva en expert som hjälper dig i din utredning. Om en granskare säger något om något är det viktigt att vara försiktig om en granskning indikerar en risk eller ett problem. Vissa typer av kommentarer är direkta fel som behöver åtgärdas. Andra är risker och ledtrådar i saken som behöver undersökas. Det är viktigt att förstå omfattningen av de potentiella riskerna och kostnaderna. Du kan dock fortfarande behöva hjälp av vissa yrkesverksamma. Därefter kommer du inte längre att kunna begära det fel som registrerats i rapporten.

Besiktus är ett företag då som hjälper dig med allt ovan, med flera års av erfarenhet och professionella kontakter i deras nätverk kan de hjälpa dig med allt från garantibesiktning, husbesiktning, tvåårsbesiktning, byggbesiktning eller exempelvis kontrollbesiktningar i Södertälje, Trosa, Uppsala eller Stockholm exempelvis.

Lämna ett svar