Hybridmöten och streaming studio lösningar

Hybrida möten är framtidens sätt att mötas

Hybridmöten är ett nytt sätt att möta sina kollegor. De kombinerar det bästa av två världar, mötesverktyg för personliga möten och digitala mötesytor över digitala möten det som även kallat onlinemöten. Detta skapar ett effektivt och produktivt sätt att få arbetet gjort i en digital konferens över videokonferens även kallat videomöte.

Traditionella personliga möten kan vara tidskrävande och dyra, eftersom du måste samla alla på ett ställe samtidigt. Och om någon inte kan komma måste hela mötet planeras om. Onlinemöten kan å andra sidan vara praktiska men saknar den personliga interaktion och energi som personliga möten ger.

Hybridmöten kombinerar det bästa av båda världarna. Deltagarna kan delta på distans, antingen via en webbläsare eller ett telefonsamtal, och de kan dela sin skärm så att alla kan se vad som händer.

Spela in ditt möte eller kurs och använd för repetition

Du kan till och med spela in mötet så att de som inte kunde komma kan titta på det senare. Detta gör hybridmöten effektivare och mer produktiva än enbart traditionella möten som hålls personligen eller online.

Om du letar efter ett effektivare och mer produktivt sätt att få arbetet gjort är hybridmöten rätt väg att gå. Ett hybridkontor är ett utmärkt sätt att öka flexibiliteten, effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen.

Det ger de anställda det bästa av två världar genom att kombinera traditionella och moderna kontorselement. Om du letar efter ett sätt att förbättra din arbetsplats kan du överväga att byta till ett hybridkontor.

Genom att kombinera mötesteknik med digitala mötesrum till hybridkontoret så kan de anställda mötas över antingen videokonferens på Teams eller någon annan lösning för videomöten.

Behöver du tillgång till digitala mötesrum i Stockholm kan man vända sig till LAV.se, som är experter på hybrida möten och konferensteknik i Stockholm med omnejd. Dit kan du även vända dig om du behöver hjälp med att sända från en så kalla streaming studio, för att få perfekt ljudkvalitét.