Fel kunskap kan bli dyra misstag

Att hantera kemikalier och annat farligt gods är inte lätt. Och om det skulle ske en olycka eller bli fel på något annat sätt kan det bli väldigt dåliga konsekvenser. Exempelvis om giftiga ämnen skulle komma ut i naturen eller om en frätande syra skulle komma på en individ. Därför är det extra viktigt att ha rätt kunskap om vad du ska göra, hur du hanterar ämnena och vad du ska göra om något skulle hända. Det kan också bli stora kostnader ifall något skulle gå fel. Men för att undvika att detta skulle ske kan du ta kontakt med Amasis säkerhetskonsult.

Amasis hjälper dig som hanterar farligt gods och kemikalier med allt du kan behövas ha hjälp med. Med allt från rådgivning och utbildningar till risk- och farobedömningar kommer du få all den hjälp du behöver. Deras utbildningar skräddarsys för varje enskild kund då det är stor skillnad vad det är för kemikalie som ska hanteras. Det är också viktigt att kolla hur arbetsplatsen ser ut och utgå ifrån det.

Så om du vill ge dina anställda en utbildning inom kemikaliehantering för att förebygga olyckor. Eller du kanske behöver säkerhetsrådgivning kring transport av farligt gods är det bara ta kontakt med Amasis.

Lämna ett svar