Brandskyddsmålning och brandtätning i Stockholm

Brandtätningens ekonomiska fördelar

När brandtätades dina fastigheter senast och är känsliga bärande delar brandskyddsmålade efter renoveringen av planlösningen? Består en del av ditt ekonomiska innehav av hyresfastigheter där energikostnaderna börjar bli oförsvarbara.

När du brandtätar en fastighet så ser du till att mjukfogarna mellan brandceller är täta. Läcker din fastighet ut energi så kan du se detta med en värmekamera. Håll då extra koll på mjukfogar. Det kan vara enklare att själv kontrollera mjukfogen och ser den dålig ut, är torr och löst sittande då bör den omgående bytas ut. Du bör dock vända dig till ett proffs på detta som kan mjukfoga på rätt sätt.

När du fogar en fastighet så kommer du behöva känna till flera olika saker. Du kan behöva läsa från flera olika ritningar för att få tillräckligt med information om hur byggnaden är tänkt att fungera. Det finns elritningar och VVS ritningar som visar var hål är upptagna för kablage och rör. Har det varit mycket renoveringar i en fastighet så finns även risken att brandskydd som ursprungligen fanns har byggs bort eller skadats.

Branskyddsmålning av fastighetens bärande element

När du planerar att utföra exempelvi fogning i Stockholm, brandtätning, fasadrenovering, omfogning, estetisk fogning och vill utför läckagesökning kontakta då en erfaren expert på detta. Du kan exempelvis kontakta Svenska fog, som utgår från orterna Stockholm, Göteborg och Malmö samt Kristianstad. Då kan du berätta mer om din fastighet och få rätt vägledning framåt.

När man renoverar fastigheter och tar upp nya planlösningar glömmer man ibland att brandskyddsmåla vissa bärande balkar. Det är lätt att tro att dessa klarar det höga temperaturer som är vid brand. Oftast är det inte så, men med brandskyddsmålning, så kommer dessa stå emot mycket värmen och hettan betydligt längre. Du kan exempelvis kontakta Svenska fog för brandskyddsmålning i Stockholm med omnejd, eller om du behöver utföra brandtätning i Malmö, Stockholm eller Göteborg.

Fogning och omfogning med mjukfogning, varför det behövs

Att tilläggsisolera och förbättra ytskick och fasadrenover har många energibesparande fördelar, du kan få hjälp vid fasadrenoveringen, av ett proffs på fogar. Består fastigheten av prefab byggelement så kan mjukfogarna släppt eller skadats. Det finns en tänkt hållbarhet på dessa på ca 20 år men beroende på väderlek och andra omständigheter så bör dessa kontrolleras regelbundet av en expert.